Wykonanie sterowania do urządzeń wentylacyjnych
w Bytomiu