Produkty


Produkty i/lub usługi

W tej sekcji możesz prezentować produkty swojej firmy. Prezentacja produktów może przybrać dwie formy: 01. Prezentacja uproszczona - zawierająca np. zdjęcie, nazwę oraz skrócony opis. 02. Prezentacja zaawansowana - zawierająca zdjęcie, nazwę, skrócony opis oraz link do szczegółowych danych produktu. Liczba prezentowanych produktów, zarówno w wersji uproszczonej jak i zaawansowanej jest nieograniczona.

01. Prezentacja uproszczona

Tarcza hamulcowa

tarcze-hamulcowe
Tarcze hamulcowe z oczywistych względów uważa się za jeden z najważniejszych elementów układu hamulcowego. Ich wpływ na bezpieczeństwo jazdy jest niezwykle istotny, dlatego wszelkie oznaki usterek należy traktować z należytą troską.

Tarcza hamulcowa

tarcze-hamulcowe
Tarcze hamulcowe z oczywistych względów uważa się za jeden z najważniejszych elementów układu hamulcowego. Ich wpływ na bezpieczeństwo jazdy jest niezwykle istotny, dlatego wszelkie oznaki usterek należy traktować z należytą troską.

Tarcza hamulcowa

tarcze-hamulcowe
Tarcze hamulcowe z oczywistych względów uważa się za jeden z najważniejszych elementów układu hamulcowego. Ich wpływ na bezpieczeństwo jazdy jest niezwykle istotny, dlatego wszelkie oznaki usterek należy traktować z należytą troską.

Tarcza hamulcowa

tarcze-hamulcowe
Tarcze hamulcowe z oczywistych względów uważa się za jeden z najważniejszych elementów układu hamulcowego. Ich wpływ na bezpieczeństwo jazdy jest niezwykle istotny, dlatego wszelkie oznaki usterek należy traktować z należytą troską.

02. Prezentacja zaawansowana

5 kwietnia 2017

Tarcza hamulcowa 03

Tarcza hamulcowa 03 Agresywna jazda, zwłaszcza w terenie pagórkowatym lub wręcz górzystym, to olbrzymie obciążenie dla układu hamulcowego. Zjawisko ?fadingu? jest sygnałem, że hamulce przestają sobie […]
5 kwietnia 2017

Tarcza hamulcowa 02

Tarcza hamulcowa 02 Agresywna jazda, zwłaszcza w terenie pagórkowatym lub wręcz górzystym, to olbrzymie obciążenie dla układu hamulcowego. Zjawisko ?fadingu? jest sygnałem, że hamulce przestają sobie […]
5 kwietnia 2017

Tarcza hamulcowa 01

Tarcza hamulcowa 01 Agresywna jazda, zwłaszcza w terenie pagórkowatym lub wręcz górzystym, to olbrzymie obciążenie dla układu hamulcowego. Zjawisko ?fadingu? jest sygnałem, że hamulce przestają sobie […]